Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Będę tańczył przed Twoim tronem (Ziemia, którą mi dajesz) - Piosenki Religijne