Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie - Piosenki Religijne