Zacznij systematycznie uczyć się grać na gitarze razem ze stroną Moja nauka - będziesz miał/miała do niej dostęp po zalogowaniu się w serwisie

Usłysz Panie kiedy głośno wołam (modlitwa wiernych) - Piosenki Religijne